لزوم بصیرت

گروهی که تصمیم گرفتند در نظام بمانند و به اصطلاح در مراکز کلیدی نفوذ کنند عنوان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را برای خودشان برگزیدند و تلاش کردند که با نزدیک شدن به علما و روحانیت بتوانند جایگاهی برای خودشان پیدا کنند تا در آینده نقشه های شیطانی خودشان را عملی کنند . متأسفانه بعضی از بزرگان، مسئولا ن و علما به آنها اعتماد کردند و آنها را در پست های حساس جا دادند .

در جریان انتخابات سال گذشته به سیم آخر زدند . امریکا، انگلستان، فرانسه و رژیم صهیونیستی به یاری این باند مرموز شتافتند و آن بساط خائنانه را به راه انداختند. به رغم اینکه در خارج همه قدرتمندان از اینها حمایت می کردند، در داخل هم گروه های ضدانقلاب و ضداسلام مانند منافقین، بهاییان، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان حتی همجنس بازان از اینها حمایت کردند، باز هم راه به جایی نبردند.

امروز مقام معظم رهبری تنها فردی است که می تواند از اسلام، انقلاب و آرمان های این ملت پاسداری کند، آلت دست باندها، سازمان های جاسوسی و توطئه گران نفاق پیشه قرار نگیرد و فریب نخورد.
مقام رهبری ویژگی هایی دارد که آن ویژگی ها تنها در امام د یده می شد. از بزرگ ترین ویژگی های مقام معظم رهبری همان بصیرت و جریان شناسی ایشان است . در میان علمای ما به ندرت کسانی بودندکه چنین ویژگی هایی داشتند و جریان شناس بودند

این بصیرت، آگاهی، هوشیاری و جریان شناسی مقام معظم رهبری منحصر به فرد است و در دیگران وجود ندارد .

ادامه در :

www.up.iranblog.com/Files3/70ab7c2cb1ba402f9d7f.pdf

مطالعه بفرمائید .

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم[لبخند] در دیار ما که هر کالا به هر جا در هم است[گل] خوب و بد، معیوب و سالم، زشت و زیبا در هم است[گل] گر خریداری کند کالای خوب از بد جدا[گل] با تشر گوید فروشنده، که آقا در هم است[گل] مهدیا، یاران خوبت را مکن از بد جدا[گل] رو سیاه و رو سفیدش جان مهدی در هم است[گل] طاعات و عبادات قبول[گل] عید سعید فطر مبارک[گل]