روح واحدند،ولی ازبدن،جدا

 

 

ک روح واحدند،ولی ازبدن،جدا

دراتحاد نیست "تو"  از "او" و "من" جدا

 

این دو،دو نیستند،تجلی وحدتند

پس باطنا یک اند ولی ظاهرا جدا

 

جسمش کنارخیمه وروحش کنارعرش

اینگونه هیچکس نشد از خویشتن جدا

 

می برد با خودش همه اهل بیت را

پس داشت می شد ازهمه پنج تن،جدا

 

حال غریب بهتر از این که نمی شود

این است آخرعاقبت از وطن جدا

 

ازنیزه ها بپرس چرا هرچه می کشید

اصلا نمی شداز بدنش پیرهن جدا

 

در غارتش کسی به کسی پانمی دهد

یا می شود لباس جدا ، یا بدن جدا

 

افتاده است گوشه ی گودال سر جدا،

افتاده است گوشه ی گودال تن جدا

 

این کشته هم حسین هم انگارزینب است

این دو ،دو نیستند، ولو ظاهرا جدا


علی اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 18 بازدید