خداحافظی مکن

 

 

باطن ترین من،نه،خداحافظی مکن

هرچندظاهرا،نه،خداحافظی مکن

 

من نیمه ی توام جلویت ایستاده ام

با نیم خویشتن،نه،خداحافظی مکن

 

یک اهل بیت را ته گودال می بری

ای خمس"پنج تن"نه،خداحافظی مکن

 

اصلا بدون من سفری رفته ای؟!بگو

حالابدون من!نه،خداحافظی مکن

 

پس حرف می زنی که خداحافظی کنی

اینگونه نه نزن،نه، خداحافظی مکن

 

شایدکسی نبرد،خداراچه دیده ای!

باکهنه پیرهن،نه، خداحافظی مکن

 

این سمت:عزیز،محترم،باکفن،ولی

آن سمت:بی کفن،نه، خداحافظی مکن

 

بعدازتوچندمرد،به دنبال چند زن

بعدازتوچند زن،نه، خداحافظی مکن

 

علی اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 17 بازدید