لا یوم کیومک یا اباعبدالله

 

 

بلند مرتبه شاهی و پیکرت افتاد

همین که پیکرت افتاد خواهرت افتاد

 

تو نیزه خوردی و یک مرتبه زمین خوردی

هزار مرتبه زینب، برابرت افتاد

 

همینکه از طرف جمعیت دو تا چکمه

رسید اول گودال،مادرت افتاد

 

تورا به خاطر درهم چه درهمت کردند

چنانکه شرح تن توبه آخرت افتاد

 

ولی به جان خودت خواهرت مقصر نیست

درآن شلوغی اگر بارها سرت افتاد

 

خبر رسید که انگشتر تورا بردند

میان راه،النگوی دخترت افتاد

 

کنارخیمه رسیده است لشگرکوفه

و خواهر توبه یاد برادرت افتاد

 

علی اکبر لطیفیان

/ 0 نظر / 18 بازدید